Vyhledávání akupunkturních bodů

!!!Tato služba je do odvolání nedostupná!!!

Maminkám nabízíme jedinečnou službu a to "kontrola přítomnosti akupunkturních bodů v místě budoucí dírky". Tuto službu neobjednáváme předem, ale je nutno na místě o ní požádat a do odvolání je ZDARMA ;-)

Maminky mají tak možnost udělat zase o něco více pro své ratolesti. Díky přístroji, který umí vyhledat a v případě potřeby i stimulovat akupunkturní body, můžeme říci, že budoucí dírka se nenachází přímo v akupunkturním bodě.

Nutno také podotknout, že samotný akupunkturní bod není malinká tečka, je to plocha i několika milimetrů. Při nastřelování náušnic, tak můžeme zjistit, že dírka se nenachází přímo ve středu bodu. Že dírka zasáhne někdy jeho okraj je možné. Vzhledem k tomu, že prozatím nebyl proveden žádný validní výzkum o vlivu dírek pro náušnice na zdraví člověka, nemůžeme s jistotou hovořit o tom, že náušnice v místě akupunkturního bodu vadí či nikoliv. Samotní akupunkturisté také nejsou za jedno, ale můžeme se postarat o to, abychom se akupunkturním bodům pokud možno vyhnuli...

Vyjádření předsedy České lékařské akupunkturistické společnosti ČLS JEP k nastřelování náušnic

Dobrý den,neexistuje žádná studie, která by prokazovala požkození zdraví po jakémkoliv způsobu aplikace naušnic do ucha. Tedy lze jen doporučit, aby se to provádělo za správných hygienických podmínek a esteticky dobře, tedy, aby jedna nebyla jinde než na druhá straně. V úvahu je možné vzít to, že  polovina lidstva - ženy - má drtivou většinou naušnice v uších, zatímco druhá poloviny lidstva - muži - drtivou většinou nemá. Ženy se všude dožívají vyššího průměrného věku. Tedy, chceš-li se dožít vyšší věku tak:
1. buď žena
2. měj naušnice. Vyšší statické zdůvodně delšího dožití nelze nalézt 

Zdravím

MUDr. Ladislav Fildán

předseda České lékařské akupunkturistické společnosti ČLS JEP

Tyršova 56, 612 00 Brno

Ladislav Fildán, MD