Špatně / křivě píchlé náušnice !

ve výstavbě!!!

Křivě nastřelené či píchlé dírky pro náušnice, je asi noční můra maminek malých princezen. Velký nárůst datazů a proseb o pomoc v takové situaci, mne postrčil v napsání pár řádek o tomto tématu. 

Před tím, než si řekneme, jak řešit nestejnoměrné umístění náušnic, si musíme ujasnit zda náušničky jsou opravdu umístěny nevhodně. Nutno si uvědomit, že ušní lalůček není pravidelné kolečko. V naprosté většině popuace je každý lalůček jinak velký, tlustý, tvarovaný, svírá jiný úhel vůči tváři atp. Musíme pracovat s tím co nám pán Bůh nadělil. Umístění náušnic je tedy nemožné mít na desetiny milimetrů umístěné přesně. To ale neznamená, že dírky jsou vždy umístěny křivě, nebo-li nesymetricky. Zdůrazňujeme to proto, aby nedocházelo k chybnému hodnocení umístění dírek. Zjednodušeně řečno, dírky mají být umístěny aby splňovaly estetický a funkční požadavek.

poslední měsíce se mi stává čím dál časteji, že mi volají neštěstné maminky o radu co s křivou dírkou. Většinou jde o dětské lékaře, kteřáí si do ordinací pořídili nastřelovací pistoli a domnívají se, že diplom z lékařské fakulty jim zajistí zručnost k správnému umístění dírek. Jsem hodně rozčílená, protože malé holčičky, pak zbytečně přestřeluji, chuďátka. Sice nejde o nějaký razantní zákrok, ale je to naprosto zbytečné. Já zastávám názor, že dr. má léčit a hotovo dvacet.

Správné zhodnocení umístění křívě nastřelených (píchnutých) dírek je u velkých chyb velice jednoduché, u nepatrných odchylek je posouzení velice těžké. Pokud je dírka viditělně o několik milimetrů jinde, je jasné, že oprava musí nastat. Ale pozor na nepatrné odchylky, které jsou způsobené tvarovými a velikostními odchylkami! Uši nemá nikdo na světě naprosto stejné a ani žádný pracovník není schopen umístit dírky na setinovou přesnost. Nikdy dírky nejsou na totožném místě, ani to nejde, uši jsou různě velké, různě tvarované, různě přilepené k hlavě....jde o to, že setinové odchylky opravdu nemá cenu přestřelovat. Tím nechci říci, že se křivé dírky neopravují, naopak, ale přestřelení musí být smysluplné. Proto připosuzování dírek je nutno hodnotit dírky s náušnicemi a po té i bez nich a milimetrové pravítko mít u ruky.

♥♪♥♪ 10 rad jak se vyhnout špatnému umístění dírek ♥♪♥♪

1. Výběr pracoviště - je důležité vhodně zvolit místo, kde si necháme náušničky aplikovat. Samozřejmostí je, že by osobě provádějící pearcing, bylo uděleno osvědčení.

2. Praxe - asi nejdůležitější! Pracovník, by měl mít dostatečně dlouhou praxi. Bohužel poslední dobou se nejčastěji setkávám s špatně nastřelenými náušničkami od pediatrů. Netvrdím, že zrovna váš pediatr "to neumí", ale mnoho pediatrů si pořídí nastřelovací pistolku a domnívá se, že dobře umístit náušničky mu zaručí diplom z fakulty. Bohužel internet je mocná čarodějka a lze tak napsat jakoukoliv praxi. Vidím to na množících se webech o náušničkách, kde se texty, uspořádání a služby nápadně podobají čím dál našemu. Bohužel se vyrojilo mnoho najendou zkušených sester, porodních asistentek, doktorek a jiných pracovišť. A před mnoha lety se dalo sehnat nastřelení pouze v některých zlatnictvích, kadeřnictvích (ty postupně ztratili možnost díky změně zákona) a pár kosmetických studiích. Než se rozmohl internet a informovanost, tak vím jak maminky lamentovaly, že nikde nikdo krom pár lidí (včetně mne ;o)) nenastřeluje. Nejlépe si praxi ověříte u bývalých klientek.

3. Konzultace s pracovníkem - pokud máme jasnou představu, můžeme si přímo říci, kde byste si dírky představovali. Každému se líbí něco jiného. Pokud je vaše volba velmi zcestná, tak by vás měl dobrý pracovník na toto upozornit a nabídnout jinou variantu. Umístění náušnic má svá pravidla.

4. Naznačení místa - místo kde bude náušnice nastřelena by mělo být viditelně označeno, výrazným vhodným fixem. Označeny musí být oba lalůčky. Značka by měla být max 1mm veliká. Nastřelení je možné s naprostou přesností!

5. Kontrola - důkladně provedeme kontrolu obou lalůčků, zda jsou značky stejně daleko od spodního kraje lalůčku a od tvářiček. Nezapomínejme na optický klam, který nám vzniká různou velikostí a tvarem jednoho a druhého ouška. Přilnutí ouška bývá u každého trochu jiné, jedno může mít jiný úhel od hlavy, což má také vliv na umístění dírek. Také se zaměříme na ouška jednotlivě, zda jim umístění značek "sluší". Koukneme se tedy z profilu.

6. Uchopení při nastřelení - holčičku je nutno uchopit tak, aby nedocházelo k velkým pohybům hlavy i za cenu malého přidržení. Nastřelení je tak rychlá záležitost, že k znehybnění dochází na pár vteřin. Ale v žádném případě by nemělo docházet k tomu, co praktikují někteří pediatři a to svázání do plen a vyslání maminky za dveře!!

7. Nastřelení - nebojte se dívat pracovníkovi pod ruku. Nastřelení náušnice je možné s naprostou přesností do připravené značky.

8. Kontrola ihned po aplikaci - provedeme vizuální kontrolu nastřelených náušniček. Tuto kontrolu nemůžeme brát jako směrodatnou, jelikož u některých jedinců se mohou téměř ihned po nastřelení objedvit mikrootoky, které mění dočasně postavení náušnice. Navíc nastřelovací náušnice hodně klamou a to díky své výšce.

9. Kontrola za 3-5 dní - teprve tehdy je možné více zkontrolovat umístění náušnic. Případné otoky už opadávají a nemění příliš umístění náušniček. Pokud chceme měřit, tak milimetrovým pravítkem.

10. ODVAHA - v případě jakékoliv nesrovnalosti, nejistoty či jen podezření ze špatného umístění náušnic se nebojte kontaktovat pracovníka nebo doktora. Čím dříve s enáušnička vyjme, tím menší je pravděpodobnost jizvičky. Hodně často se setkávám s maminkami, které se bojí "své" pediatričce říci, že je to křivé. Maminky nebojte se, nikdo Vám hlavu neutrhne a meducínu na kašel Vám pak dotorka jistě napíše ;-)

Máte pocit, že vaše holčička má špatně umístěné dírky pro náušnice?

Neváhejte a řešte to aktuálně! Nenechávejte to být, dírky má na celý život a pokud se toto řeší včas, téměř vše lze napravit.

info ke konzultaci:

  • konzultace je zdarma (1-2 maily);
  • řešte to co nejdříve po aplikaci náušnic; 
  • zašlete fotografie k zhodnocení a telefonicky nám oznamte o odeslání formuláře - nechodíme do databáze formulářů jen tak, pouze po avízu, fotografie musí být ostré, otočené ve správném směru (ne naležato), jsou-li moc velké, tak komprimované. Stačí foto ucha, jde nám především o lalůček. Snažte se vyfotit lalůček zpředu, ne boltec, lalůček! Boltec má jiný směr, než lalůček. Nutno vidět placičku lalůčku, abychom mohli hodnotit vzdálenosti od krajů lalůčku k dírce. Fotíme kolmo proti lalůčku, nikoli ze shora, dola a ne ze strany ;
  • doručení mailu i zpětné vazby od nás si prosím hlídejte, jde o nezištnou pomoc a přiznávám se, že mohu někdy zapomenout odpovědět včas; nebojte se připomenout, zachovávejte ovšem konverzaci jednoho mailu;
  • nezastupujeme maminky při vyřizování reklamací tam, kde byly náušničky aplikovány; doporučujeme ale, aby se maminky s pracovištěm spojily, aby mělo pracoviště zpětnou vazbu a pracovníci si dali větší práci při umístění náušnic u dalších klientek; v případě křivě umístěných náušnic máte právo k reklamaci a věřím, že pracoviště uzná chybu a vyjdou vám vstříc, jistě to neudělali schválně a vědět by o tom měli;

Žádost o konzultaci s avízem

O odeslání formuláře nás telefonicky informujte (ne ve dnech pracovního klidu). Formulář není určen pro vkládání obecných dotazů, před odesláním si přečtěte jaké fotky máte zaslat (výše). Špatně nafocené fotky nemáme jak hodnotit! Odesláním fotografií uší souhlasíte s jejich případném uveřejnění na našem webu. Pokud do dvo dnů nedostanete odpověď, urgujte nás telefonicky.

Nepřišla odpověď na váš požadavek o zhodnocení dítek? A zavolali jste nám, že ho posíláte? :)